akhirakhir ini . . . banyak negaranegara maju yang bersaing dalam bidang teknologi .

. Mereka beraadu dalam menciptakan teknologiteknologi yang serba canggih . contohnya sepertii :

  • pembuatan robot manusia yang dimaksuttkan untuk membantuu pekerjaan rumahh tangga secara praktiss .
  • ada jugaa hanphone keluaran terbaru yang sama canggihnya dengan komputerkomputer . Handphone yang lebiih dikenal dengan handphone QWERTY itu kini sekarangg lebihh banyak yang berminat . Handphone yang keypadenya hampiir sama dengan ketikan di komputer inii jjugaa sekarang banyakk saingaannya . Banyakk produkproduk luar negri yang membuaat modelmodel sepertii keypade komputeer .

Lanjutannya bersambungg ajjaaa yaaa . . hahahaha

Iklan